Contributie sezioen 2018-2019

Per leeftijdscategorie worden de volgende bedragen per maand in rekening gebracht:

Senioren€ 17,00
A-jeugd€ 12,50
B/C-jeugd€ 10,00
D/E/F-jeugd€ 8,50
Kangaroes€ 4,00
Steunend lid€ 6,50

Ieder lid dat wedstrijden speelt betaalt een jaarlijkse kledingbijdrage van € 12,50
De hoogste teams krijgen een trainingspak van de vereniging in bruikleen. De bijdrage hiervoor is € 12,-

Ouders met beperkte financiële middelen kunnen bij onderstaande instanties een verzoek indienen om de contributie voor hen te betalen.
Stichting Leergeld Weststellingwerf
Jeugdfonds Sport Friesland